GDPR - Autoservis Kolín

GDPR

  1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

 

  1. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:
    Jméno a příjmení; adresa; telefonní číslo; podpis, ; emailová adresa;

 

  1. Zabezpečení ochrany osobních údajů                                                                  Správce je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byla chráněna práva  a soukromí Subjektů údajů. Správce je zejména povinen přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů neoprávněnými osobami.

 

  1. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem informování zákazníka o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. Informace budou správcem zpracovávány patnác let od objednávky.

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat zaměstnanci Autoservisu Hoffmann s.r.o.

 

 

  1. Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem: Informování o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:                                              telefonicky: subjekt souhlasí s kontaktem                                                         prostřednictvím SMS: subjekt souhlasí s kontaktem                                                  e-mailem: subjekt souhlasí s kontaktem                                                             poštou: subjekt souhlasí s kontaktem

 

  1. Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo: vzít souhlas kdykoli zpět

 

  1. Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to zasláním e-mailu na adresu:autoserviskolin@seznam.cz nebo písemně na adresu: Autoservis Kolín s.r.o., Benešova 1061, Kolín 2, 280 02.